mijn geloof
Dit is wat ik (onder andere) geloof:
   
  over God
•    dat er een God is.
•   dat God een persoonlijk wezen is, die de oorzaak,
het begin en de onderhouder van het heelal en het leven is.
     
  over het ontstaan van deze wereld
•    dat het ontstaan van deze wereld een ander proces was dan het huidige bestaan ervan en het ontstaan daarom niet uit het bestaan afgeleid kan worden.
•   dat het leven begon met de creatie van van elkaar verschillende oervormen (een oerkat, een oerrund, een oerwolf, een oermens) uit welke alle variatie is ontstaan per type die we nu zien en in de fossielen vinden.
   
  over de oorsprong van goed en kwaad
•    dat deze wereld en de mens van oorsprong zeer goed was.
•   dat een voorwaarde voor liefde is dat ze niet afgedwongen wordt.
•   dat God daarom de mens vrijheid van denken, keuze en handelen heeft gegeven met de bedoeling een partner te hebben die hij lief kan hebben en die hem liefheeft.
•   dat de eerste mensen die vrijheid misbruikt hebben in het verlangen zelf te worden als God.
•   dat dit de relatie met God ernstig verziekt heeft.
•   dat deze fout ernstige gevolgen had voor de moraal van de mensen omdat ze nu uit ervaring wisten wat goed en kwaad was.
•   dat dit gevolgen heeft gehad voor de rest van de schepping en al het leven.
•   dat wij daardoor nu dus ook met de gebakken peren zitten.
     
  over God's plan met deze wereld
•    dat God er toen niet definitief de brui aan gegeven heeft.
•   dat God er in feite al rekening mee gehouden had dat dat kon gebeuren.
•   dat God Abraham en in hem het volk Israλl, uitgekozen had om een groot deel van zijn plan uit te voeren.
•   dat een belangrijke opbrengst daarvan de 'boeken van God' zijn, waardoor wij nu nog steeds kunnen begrijpen wie God is en hoe hij te werk gaat vandaag de dag.
•   dat de allerbelangrijkste gebeurtenis in God's plan was dat God zelf als mens op deze aarde rondgelopen heeft.
     
  over Jezus
•    dat die mens Jezus heette en ook wel 'zoon van God' genoemd wordt.
•   dat Jezus heeft laten zien wie God is.
•   dat ik een geweldige fan van Jezus ben.
•   dat Jezus heeft laten zien hoe een mens werkelijk zou moeten zijn.
•   dat Jezus onschuldig ter dood gebracht is.
•   dat Jezus uit de dood weer levend geworden is en daarmee heeft laten zien dat hij macht over leven en dood heeft en hij werkelijk 'van God gezonden' was.
•   dat het net zulke grote onzin is te zeggen dat dat niet gebeurd is, als zeggen dat Napoleon de slag bij Waterloo gewonnen heeft.
•   dat de betekenis van Jezus' dood is, dat God zιlf de gevolgen van σnze opstand tegen hem op zich genomen heeft.
•   dat geen enkel mens uit zichzelf 'rechtvaardig voor God' is.
•   dat je per se Jezus nodig hebt om het met God in orde te maken.
•   dat de betekenis van Jezus' opstanding is, dat er ook voor ons een lichamelijke fysieke opstanding zal zijn.
     
  over hemel en hel
•    dat er een nieuwe wereld zal komen waar geen dood, geen ziekte en geen ellende meer zal zijn, en die net zo tastbaar is als deze wereld.
•   dat 'de hemel' geen geestelijk oord is waar wij als engeltjes met harpjes op wolken zitten psalmen te zingen voor de Heer.
•   dat 'de hel' geen brandend vuur is waar harige duivels met bokkepoten blote mensen in hun achterste prikken met grote drietanden.
•   dat 'de hemel' dνe plek is waar God weer openlijk aanwezig is.
•   dat het daarom nu al wel een klein beetje mogelijk is om te proeven hoe de 'hemel' zal zijn, namelijk daar 'waar God is'.
•   dat de 'hel' de totale afwezigheid van God is.
•   dat deze wereld nog geen totale hel is omdat er nog steeds wel iets van God gevonden kan worden.
•   dat de belangrijkste vraag niet is of je 'naar de hemel gaat', maar of je met God te maken wilt hebben.
•   dat niet iedereen bij God wil of ook zal horen.
•   dat dat niets te maken heeft met onrechtvaardigheid van God, maar juist met onrechtvaardigheid van mensen.
     
  over onszelf
•    dat wij er niets aan kunnen doen dat we in deze onvolmaakte/slechte/rottige* wereld geboren zijn.
•   dat wij er niets aan kunnen doen dat God niet openlijk in deze wereld aanwezig is en wij hem daarom van nature niet kennen.
•   dat wij er ook niets aan kunnen doen dat Jezus het voor ons met God in orde gemaakt heeft.
•   dat het enige dat daarom overblijft, is dat we dat accepteren en niet naast ons neerleggen.
•   dat dat wel consequenties heeft voor ons leven.
•   dat je er erger aan toe bent als je God hebt leren kennen en je leeft nνet zoals hij bedoelde dan wanneer je God helemaal nooit heb leren kennen.
•   dat ieder mens er zelf verantwoordelijk voor is om zijn hart, hoofd en handen zuiver te houden.
•   dat in de praktijk niemand daar volledig toe in staat is.
•   dat je God nodig hebt om te leven zoals hij wil.
•   dat als iedereen zou leven zoals God wil, deze wereld er een stuk beter uit zou zien.
•   dat de tien geboden de beste maatstaf is voor hoe mensen zouden moeten leven.
•   dat Jezus' leven laat zien hoe je daar nog ver boven uit kan stijgen.
     
  slot
•    dat er nog vele aanvullingen mogelijk zijn op deze 'geloofsbelijdenis'.
•   dat dit meer vragen oproept dan het beantwoordt.
•   dat het desalniettemin toch zinnig is om over dit soort dingen na te denken.
     
  * doorstrepen wat niet van toepassing is :-)
 
© 2001 - 2018 CMS: 123CMS.nl,  datum laatste wijziging: 13-6-2007 °